LinQer – Conforming IT

Het compliance raamwerk van linQer

Bekijk alle actualiteiten • Blog
Het compliance raamwerk van linQer

Organisaties werken aan het realiseren van hun strategie. Het voldoen aan wetten en normen is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Maar tegelijk ook lastig en best complex.

Compliance raamwerk

Wij vinden dat dit anders kan. Onze werkwijze is om de benodigde wetten en normen te verbinden in een compliance raamwerk. Deze bestaat enerzijds uit de eisen en anderzijds uit de benodigde best practices om hier invulling aan te geven. LinQer heeft een compliance raamwerk voor Informatiebeveiliging, Privacy, en Medical device software.

De kenmerken

Voor het succesvol implementeren onderscheiden wij een viertal kenmerken.

  1. Praktisch en werkbaar. Een wet of norm verteld niet hoe je het praktisch en werkbaar kan inrichten. Een normeis  zegt bijvoorbeeld dat je toegangsbeveiliging moet inrichten. Maar de invulling van het hoe en wat is aan de organisatie. Met de best practices van linQer wordt een algemeen gewenste invulling van een normeis gegeven. Het is hierdoor eenvoudig om de best practices aan te passen naar wat praktisch en werkbaar is binnen de eigen organisatie.
  2. Betrokkenheid en commitment. Het aanpassen van de best practices wordt gedaan door de medewerkers van jouw organisatie. Hiervoor wordt een kernteam samengesteld met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen die verstand hebben van hun werkproces. Zij vertalen de best practices naar praktisch en werkbaar beleid dat onderdeel is van de werkprocessen van hun afdeling.
  3. In control zijn. Als de best practices zijn vertaald naar praktisch en werkbaar beleid, dan is het mogelijk om aan te tonen dat het beleid wordt toegepast. De resultaten vormen een dossier die bijvoorbeeld door certificatie instellingen te beoordelen is.
  4. Samen leren en verbeteren. Met behulp van monitoren en meten zijn trends weer te geven. Op basis hiervan wordt samen leren en verbeteren mogelijk. Waardoor de organisatie zich blijft ontwikkelen.