LinQer – Conforming IT

NEN7503 is gepubliceerd

Bekijk alle actualiteiten • Blog
NEN7503 is gepubliceerd

De norm NEN7503 is gepubliceerd voor commentaar. Deze norm richt zich op elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens voor het voorschrijven en ter hand stellen van medicatie.

In de zorg worden informatiesystemen gebruikt voor het voorschrijven van geneesmiddelen en voor het versturen van medicatievoorschriften naar apotheken. Apothekers gebruiken hun informatiesystemen voor de afhandeling van medicatievoorschriften en voor rapportage over de verstrekking van geneesmiddelen.

Het doel van de NEN 7503 is om de eisen voor de verwerking en uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en de informatiesystemen die daar in gebruik zijn vast te stellen.

Door het toepassen van de NEN 7503 door zorgprofessionals, zorginstellingen en ICT-leveranciers worden de afspraken voor taal én techniek geïmplementeerd. Hierdoor kunnen informatiesystemen semantisch interoperabel worden gemaakt en gecertificeerd. Dit past in het streven van de overheid naar meer regie in de gegevensuitwisseling in de zorg. Daarom is een wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg in de maak. De Wegiz ziet toe op het verplicht stellen van aangewezen elektronische gegevensuitwisselingen. Door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal het gebruik van gecertificeerde informatiesystemen die voldoen aan NEN-normen, worden verplicht. Op deze wijze zal de gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners worden gerealiseerd. De desbetreffende NEN-normen verwijzen verder naar in het veld afgesproken en beproefde informatiestandaarden.