LinQer – Conforming IT

Implementeren

De ondernemers die wij ontmoeten willen vooruit, om de strategie van de organisatie te realiseren. Het voldoen aan wetten en normen is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Maar tegelijk ook lastig en best complex.

Strategie en compliance verbinden

Ben Visser van LinQer in overleg

Wij helpen organisaties om wetten en normen overzichtelijk te maken en te houden. Zodat deze goed te implementeren en te managen zijn.

Onze werkwijze is om wetten en normen te vertalen naar uitvoerbare stappenplannen, die zijn opgenomen in een eenvoudige wiki gebaseerde tool. Gedurende de implementatie zetten wij de medewerkers in jouw organisatie centraal en begeleiden wij hen, zodat kennis en kunde geborgd wordt.

Mogelijkheden

Wij helpen organisaties bij het implementeren van managementsystemen. Hiervoor zijn er meerdere mogelijkheden.

  • Informatiebeveiliging. Een managementsysteem voor informatiebeveiliging helpt organisaties bij het beschermen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie.
  • Privacy. Een managementsysteem voor privacy helpt organisaties bij het aantonen dat er op  een zorgvuldige wijze wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens van klanten, medewerkers, en andere belanghebbenden.
  • Medische software. Een managementsysteem voor medische software helpt organisaties om de veiligheid en kwaliteit van Medical Device Software te verbeteren, zodat voldaan wordt aan de Medical Device Regulation.

Jouw organisatie is in staat om haar strategie te realiseren, waarbij wetten en normen goed te implementeren zijn. De medewerkers in jouw organisatie ontwikkelen op dit gebied kennis en kunde.

De kosten

Voor de implementatie spreken wij een lumpsum bedrag af. Dit is een concurrerend bedrag waarbij je niet wordt opgezadeld met hoge en onoverzichtelijke implementatiekosten. Wij rapporteren over de voortgang en waar eventuele overschrijding dreigt te ontstaan, zodat je tijdig kunt bijsturen.