LinQer – Conforming IT

Informatiebeveiliging

We leven in een informatietijdperk. Het belangrijkste kenmerk is dat informatie in digitale vorm wordt opgeslagen en verzonden. De hoeveelheid digitale informatie die wordt opgeslagen groeit exponentieel. Consumenten, organisaties, overheden en bedrijven produceren steeds meer data. Maar ook apparaten verzamelen in toenemende mate data. We kunnen constateren dat elektronische gegevensverwerking en het uitwisselen van gegevens via internet onlosmakelijk met onze maatschappij zijn verbonden.

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging gaat over het beschermen van alle informatie waarvan jij hebt vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor de organisatie. Een managementsysteem voor informatiebeveiliging helpt je bij het beschermen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie.

Waarom is informatiebeveiliging belangrijk?

De gevolgen van een gebrek aan informatiebeveiliging zijn ernstig. Een hack of lek kunnen er voor zorgen dat de voor jou waardevolle gegevens op straat komen te liggen. Het niet beschikbaar zijn van informatie kan ertoe leiden dat jouw klanten kiezen voor een andere leverancier. Het niet juist verwerken van informatie kan leiden tot gevaarlijke situaties. Iedere organisatie is verplicht om volgens bepaalde regels met persoonsgegevens om te gaan.

Hoe we een managementsysteem implementeren

De afgelopen jaren hebben we meerdere organisaties ondersteunt bij het implementeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. We maken hierbij gebruik van een door ons zelf ontwikkelde stapenplan. Deze bestaat uit wetten en normen die vertaald zijn naar 14 concrete stappen. Deze worden ondersteund met beleidsdocumenten, templates, en registers. Deze zijn opgenomen in een eenvoudige wiki gebaseerde tool.

Via de gestroomlijnde stappenplan is het voor jouw organisatie mogelijk om op een snellere, eenvoudigere en efficiëntere wijze het managementsysteem voor informatiebeveiliging te implementeren. Jouw organisatie is zelf licentiehouder van de wiki gebaseerde tool zodat er geen last is van een vendor lockin.