LinQer – Conforming IT

Informatiebeveiliging

We leven in een informatietijdperk. Het belangrijkste kenmerk is dat informatie in digitale vorm wordt opgeslagen en verzonden. De hoeveelheid digitale informatie die wordt opgeslagen groeit exponentieel. Consumenten, organisaties, overheden en bedrijven produceren steeds meer data. Maar ook apparaten verzamelen in toenemende mate data. We kunnen constateren dat elektronische gegevensverwerking en het uitwisselen van gegevens via internet onlosmakelijk met onze maatschappij zijn verbonden.

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging gaat over het beschermen van alle informatie waarvan jij hebt vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor de organisatie. Een managementsysteem voor informatiebeveiliging helpt je bij het beschermen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie.

Waarom is informatiebeveiliging belangrijk?

De gevolgen van een gebrek aan informatiebeveiliging zijn ernstig. Een hack of lek kunnen er voor zorgen dat de voor jou waardevolle gegevens op straat komen te liggen. Het niet beschikbaar zijn van informatie kan ertoe leiden dat jouw klanten kiezen voor een andere leverancier. Het niet juist verwerken van informatie kan leiden tot gevaarlijke situaties. Iedere organisatie is verplicht om volgens bepaalde regels met persoonsgegevens om te gaan.

Hoe we een managementsysteem implementeren

De afgelopen jaren hebben we meerdere organisaties ondersteunt bij het implementeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. We maken hierbij gebruik van door ons zelf ontwikkelde instrumenten.

  • Compliance raamwerk. Onze werkwijze is om de benodigde wetten en normen te verbinden in een compliance raamwerk. Deze bestaat enerzijds uit de eisen en anderzijds uit de benodigde best practices om hier invulling aan te geven. LinQer heeft een compliance raamwerk ontwikkelt voor InformatiebeveiligingPrivacy, en Medical device software (MDSW).
  • Wiki-gebaseerd. Een compliance raamwerk met bijbehorende best practices is opgenomen in Confluence. Bij de start van een project krijgt deze een eigen Space in je eigen Confluence omgeving. Je bent hierdoor volledig zelf eigenaar en is er geen last van een vendor lock-in. Zo heeft het project een snelle start. De projectmedewerkers houden door de overzichtelijke structuur van Confluence eenvoudig overzicht op waar het project staat en wat er nog onderhanden is.
  • Projectplanning en werksessies. De implementatie van een managementsysteem kan aan de hand van een projectplanning en werksessies worden vorm gegeven. Op basis van door ons opgedane ervaring zijn onze planningen en werksessies eenvoudig op maat te maken.
  • Trainingen. Een implementatie is te ondersteunen met trainingen. Voorbeelden zijn de MDR Training, of een training in de nieuwe ISO 27001:2022.

Gedurende de implementatie zetten wij de medewerkers in jouw organisatie centraal en begeleiden wij hen, zodat kennis en kunde geborgd wordt.

Met behulp van de instrumenten is het voor jouw organisatie mogelijk om op een snellere, eenvoudigere en efficiëntere wijze het managementsysteem voor informatiebeveiliging te implementeren.