LinQer – Conforming IT

Privacy

Organisaties, overheden, en bedrijven leggen steeds meer informatie over consumenten en burgers vast. Soms zelfs zonder dat consumenten en burgers dit weten. Maar consumenten en burgers delen zelf bewust en onbewust ook informatie. Deze gegevens worden verzameld, en kunnen worden gekoppeld, gebruikt, en doorverkocht.

Wat is privacy?

Volgens de Autoriteit persoonsgegevens gaat privacy erover dat mensen regie houden over hun gegevens. Dat er zeggenschap is over wat er mee gedaan wordt. Zodat persoonlijke gegevens bijvoorbeeld niet ongewild gebruikt worden voor het tonen van advertenties, profiling, of tracking. Want het ongewild gebruik van persoonlijke gegevens kan leiden tot vervelende situaties met als gevolg zelfs oplichting, discriminatie, of uitsluiting van mensen. 

Waarom is privacy belangrijk?

In een vrije, democratische samenleving moeten consumenten en burgers erop kunnen vertrouwen dat organisaties, overheden en bedrijven zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Nu en in de toekomst. Anders verliezen mensen hun regie en zeggenschap over hun persoonsgegevens. Daarom zijn er wetten waarin staat vastgelegd waar organisaties, overheden en bedrijven zich aan moeten houden. En zijn er nomen waarmee aangetoond kan worden dat er toetsbaar wordt voldaan. Het niet voldoen aan wetten en normen kan leiden tot forse boetes. Een managementsysteem voor privacy helpt bij het voldoen aan privacyregels.

Hoe we een managementsysteem implementeren

De afgelopen jaren hebben we meerdere organisaties ondersteunt bij het implementeren van een managementsysteem voor privacy. We maken hierbij gebruik van een door ons zelf ontwikkelde stappenplan. Deze bestaat uit wetten en normen die vertaald zijn naar 11 aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden worden ondersteund met beleidsdocumenten, templates, en registers. Alles is opgenomen in een eenvoudige wiki gebaseerde tool.

Via de gestroomlijnde stappenplan is het voor jouw organisatie mogelijk om op een snellere, eenvoudigere en efficiëntere wijze het managementsysteem voor privacy te implementeren. Jouw organisatie is zelf licentiehouder van de wiki gebaseerde tool zodat er geen last is van een vendor lockin.