LinQer – Conforming IT

Advies

Bij het managen en verbeteren van managementsystemen kunnen situaties ontstaan waarbij er behoefte is aan advies. Het gaat dan om specifieke problemen en vraagstukken waar de organisatie tegen aanloopt. Situaties waarin er behoefte is aan deskundig advies bij het ontwikkelen en veranderen van de organisatie.

Wat is advies?

Advies is gericht op specifieke problemen en vraagstukken die leven in een organisatie. Daarbij doen we samen een analyse van de situatie, formuleren samen alternatieven, en trekken samen conclusies.

Waarom is advies belangrijk?

Een advies levert concreet mogelijkheden op voor het verder ontwikkelen en veranderen van de organisatie. Het maakt zichtbaar welke mogelijkheden er zijn om het presteren en samenwerken in de organisatie te verbeteren.

Hoe we advies uitvoeren?

Afhankelijk van het probleem en de vraagstelling kunnen wij verschillende rollen vervullen. Deze zijn die van inhoudelijk expert, de procesbegeleider die partijen helpt bij hun besluitvorming, en de sparringpartner/coach.

Wij hanteren het uitgangspunt dat we niet gericht zijn op het schrijven van dikke onderzoeksrapporten, vele vergaderingen, en uitgebreide projectplannen. Onze aanpak is dat we de lijnorganisatie ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid om onderwerpen op te kunnen pakken. Wij ondersteunen bij het reduceren van de complexiteit, het pakken van de essentie, en het eenvoudiger maken van de situatie.