LinQer – Conforming IT

Audit

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin audits voor organisaties van belang zijn. Bij interne audits wordt het onderzoek uitgevoerd door medewerkers uit de organisatie zelf. Bij externe audits wordt het onderzoek door externen uitgevoerd.

Wat is een audit?

Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een auditor. Bij een audit wordt op basis van criteria het onderzoek uitgevoerd. Deze criteria kunnen bijvoorbeeld in een norm staan, of in de beleidsregels van jouw organisatie.

Waarom is een audit belangrijk?

Een audit levert informatie op over waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Het maakt zichtbaar welke maatregelen er nodig zijn om de vereiste kwaliteit te handhaven en/of te verbeteren.

Hoe we audits uitvoeren?

Een auditor onderzoekt tijdens een audit of de organisatie aan de criteria in een norm voldoet. Op basis van objectief bewijs. Dit bewijs kan bestaan uit documenten, registraties, en informatie uit interviews. De auditor evalueert en formuleert vervolgens een advies op basis van de constateringen, die wordt gecommuniceerd via het auditrapport.

Audits worden uitgevoerd om betrouwbaarheid aan te tonen en zekerheid te bieden aan derden. Audits zijn nodig om aan de hand van objectief bewijs aantoonbaar te maken dat een proces of organisatie aan de eisen in een norm voldoet. Tijdens de audit wordt beoordeeld hoe effectief en succesvol dat is gebeurd. Audits helpen organisaties om te verbeteren en de certificering maakt naar derden aantoonbaar dat voldaan wordt aan de criteria.