LinQer – Conforming IT

Audit

Audits worden uitgevoerd om betrouwbaarheid aan te tonen en zekerheid te bieden aan derden. Audits zijn nodig om aan de hand van objectief bewijs aantoonbaar te maken dat een proces of organisatie aan de gehanteerde criteria voldoet. Tijdens de audit wordt beoordeeld hoe effectief en succesvol dat is gebeurd.

Wat is een audit?

Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een auditor. Bij een audit wordt op basis van criteria het onderzoek uitgevoerd. Deze criteria kunnen bijvoorbeeld in een norm staan, of in de beleidsregels van jouw organisatie.

Waarom is een audit belangrijk?

Een audit levert informatie op over waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Het maakt zichtbaar welke maatregelen er nodig zijn om de vereiste kwaliteit te handhaven en/of te verbeteren.

Hoe we audits uitvoeren?

Een auditor onderzoekt tijdens een audit of de organisatie aan de criteria voldoet. Op basis van objectief bewijs. Dit bewijs kan bestaan uit documenten, registraties, en informatie uit interviews. De auditor evalueert en formuleert vervolgens een conclusie op basis van de constateringen. Deze wordt gecommuniceerd via het auditrapport.

Audits helpen organisaties om te verbeteren. De certificering maakt naar derden aantoonbaar dat voldaan wordt aan de gehanteerde criteria.