LinQer – Conforming IT
Digitalis logo

Digitalis is als uitgever en ontwikkelaar van digitale kennissystemen al decennialang actief op het raakvlak van gezondheidszorg, farmacotherapie en kennismanagement. In toenemende mate wordt in de gezondheidszorg de nadruk gelegd op samenwerking, afspraken en ketenzorg. Digitalis onderschrijft dat door een focus op besluitvormings- en beslissingsondersteuning. Daarom staan inhoudelijke stroomlijning binnen het zorgproces (evs, fto, formulariummanagement) centraal bij alle producten en diensten, waaronder Prescriptor en Clinical Rules.

LinQer heeft Digitalis ondersteund met een MDR Training op maat voor softwarebedrijven.

LinQer biedt een navigatiehulp in dit complexe traject.

Rob Brenninkmeijer, CEO Digitalis