LinQer – Conforming IT

Over LinQer

LinQer helpt organisaties om te voldoen aan de wetten en normen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en medical device software (MDSW). Zo kunnen organisaties zich richten op het realiseren van de strategie.

Waarom we dat doen

Kernteam van LinQer aan het werk

De organisaties die wij ontmoeten willen vooruit, om hun strategie te realiseren. Het voldoen aan wetten en normen is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Maar tegelijk ook lastig en best complex.

Wij vinden dat dit anders kan. Onze werkwijze is om de benodigde wetten en normen te verbinden in een compliance raamwerk. Deze bestaat enerzijds uit de eisen en anderzijds uit de benodigde best practices om hier invulling aan te geven. LinQer heeft een compliance raamwerk voor InformatiebeveiligingPrivacy, en Medical device software.

Hoe we dat doen

Voor het succesvol implementeren onderscheiden wij een viertal kenmerken.

 1. Praktisch en werkbaar. Een wet of norm verteld niet hoe je het praktisch en werkbaar kan inrichten. Een normeis  zegt bijvoorbeeld dat je toegangsbeveiliging moet inrichten. Maar de invulling van het hoe en wat is aan de organisatie. Met de best practices van linQer wordt een algemeen gewenste invulling gegeven. Het is hierdoor eenvoudig om de best practices aan te passen naar wat praktisch en werkbaar is binnen jouw organisatie.
 2. Betrokkenheid en commitment. Het aanpassen van de best practices wordt gedaan door de medewerkers van jouw organisatie. Hiervoor wordt een kernteam samengesteld met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen die verstand hebben van hun werkproces. Zij vertalen de best practices naar praktisch en werkbaar beleid dat onderdeel is van de werkprocessen van hun afdeling.
 3. In control zijn. Als de best practices zijn vertaald naar praktisch en werkbaar beleid, dan is het mogelijk om aan te tonen dat het beleid wordt toegepast. De resultaten vormen een dossier die bijvoorbeeld door certificatie instellingen te beoordelen is.
 4. Samen leren en verbeteren. Met behulp van monitoren en meten zijn trends weer te geven. Op basis hiervan wordt samen leren en verbeteren mogelijk. Waardoor de organisatie zich blijft ontwikkelen.

Onze instrumenten

Bij het implementeren van managementsystemen maken wij gebruik van door ons ontwikkelde instrumenten. Hiervoor zijn er meerdere mogelijkheden.

 • Compliance raamwerk. Onze werkwijze is om de benodigde wetten en normen te verbinden in een compliance raamwerk. Deze bestaat enerzijds uit de eisen en anderzijds uit de benodigde best practices om hier invulling aan te geven. LinQer heeft een compliance raamwerk ontwikkelt voor InformatiebeveiligingPrivacy, en Medical device software (MDSW).
 • Wiki-gebaseerd. Een compliance raamwerk met bijbehorende best practices is opgenomen in Confluence. Bij de start van een project krijgt deze een eigen Space in je eigen Confluence omgeving. Je bent hierdoor volledig zelf eigenaar en is er geen last van een vendor lock-in. Zo heeft het project een snelle start. De projectmedewerkers houden door de overzichtelijke structuur van Confluence eenvoudig overzicht op waar het project staat en wat er nog onderhanden is.
 • Projectplanning en werksessies. De implementatie van een managementsysteem kan aan de hand van een projectplanning en werksessies worden vorm gegeven. Op basis van door ons opgedane ervaring zijn onze planningen en werksessies eenvoudig op maat te maken.
 • Trainingen. Een implementatie is te ondersteunen met trainingen. Voorbeelden zijn de MDR Training, of een training in de nieuwe ISO 27001:2022.

Gedurende de implementatie zetten wij de medewerkers in jouw organisatie centraal en begeleiden wij hen, zodat kennis en kunde geborgd wordt.

Wat we doen

Naast implementeren ondersteunen we organisaties ook bij het managen en verbeteren van managementsystemen. Door het uitvoeren van audit, advies, of interim management.

Onze uitgangspunten

 • Wij geloven in de kracht van eenvoud, het onderwerp is al complex genoeg is.
 • Wij hebben bewezen instrumenten zodat je snel van start kunt.
 • Wij helpen om onze instrumenten te vertalen naar de context en situatie van jouw organisatie.
 • Wij vinden teamwork belangrijk om samen verder te komen.
 • Wij zijn flexibel in onze aanpak en wijze van samenwerken.

Ons team

Kennismaken met ons bureau en onze dienstverlening?

Ben je benieuwd hoe LinQer jouw organisatie kan helpen met vraagstukken rondom informatiebeveiliging, privacy en medical device software (MDSW) ? Neem gerust contact op met ons op.